Olomoucký kraj - Nezamyslice - Kostel svatého Václava

Barokní kostelík ze začátku osmnáctého století.

Svatební obřad:

Za největší nevýhodu považujeme to, že hlavní loď kostela je vcelku dosti úzká. Je pak obtížné pořizovat záběry z boku, získat dostatečný odstup apod. Jinak je to velmi pěkné místo, jsou zde varhany, stěny natřeny v dobových barvách, zdobení štuky, vše doplněno o obrazy a velmi vkusně zařízený oltář. Nechyběla ani květinová výzdoba. Denní světlo je zde v přijatelné míře a menší frekvence svateb tak zaručuje příjemnou a pohodou atmosféru. Stejně tak pan farář byl ochotný a tolerantní i k nám fotografům. Opět doporučujeme gratulace přímo v interiéru.

Skupinové foto:

Pro skupiny je mnohem obtížnější vybrat hezké místo, a tak v rámci určitého kompromisu jsme fotili přímo před kostelem a snažili se kompozičně zachránit, co se dá. Kostel je na mírném vyvýšeném kopečku, kolem něhož je komunikace, stávají zde auta atd. Řešením by snad bylo focení v místní zahradě.

V interiéru kostela by bylo možné fotit opravdu úzké skupinky tak do 3-5 osob.

Portrétní fotografie:

V tomto případě je nejlepší volit pak přejezd do jiné lokality. Chybí zde dostatek velkých stromů,

Jediný prostor je opravdu přímo před kostelem, kolem již komunikace.Pohled na krásně zdobený oltář.Celkovou skupinu jsme fotili přímo před Kostelem svatého Václava.Hlavní vstup do kostela, slavnostní chvíle začíná.Partnerské fotografie vytvořené v bezprostředním okolí kostela - zámecká Zde je vidět pohled směrem k východu. Prostoru pro pohyb je tu poskrovnu. Kostelík nenápadný z venku, ale s krásným mobiliářem uvnitř objektu.Díky menším rozměrům kostela, je tento snímek všeobsahující. Jak polibek, tak celý kostel.Prostor pro podpisy. I zde má kompozice svou dynamiku.Altánek v zahradě.

terén je rovinatý a v době poledního slunce ani nejlepší fotograf nezajistí vámi požadovanou kvalitu.

Kontakt: Úřad Nezamyslice; Tjabinova 111; Nezamyslice 798 26; Tel: 582 388 199

Olomoucký kraj - Olomouc - Kostel svatého Václava

Jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v českých zemích. Výška hlavní věže je úctihodných sto metrů a snad i proto patří mezi dominantu Olomouce. Stejně tak i interiér kostela je novogotický, upravený koncem dvacátého století. Jedná se o sídelní kostel biskupa.

Svatební obřad:

Co k tomuto monumentu říct? Je to tak velký a úžasný palác, až se vám tají dech. Těžko to k něčemu přirovnávat, to se prostě musí vidět. Určitě je zde namístě, aby měl fotograf k dispozici opravdu širokou technickou základnu, a to jak širokoúhlých objektivů, tak portrétních. V prostorách není dostatek denního světla, avšak umělé nasvětlení je velmi dobře promyšlené a umožňuje tak vytvořit nádherné kompozice vycházející s hry světel, tvarů, zdobení, obrazů a vůbec všeho, co podtrhuje celkovou atmosféru.

Fotit zde, je vždycky čest a nenašli jsme v hlavním prostoru nějaké vážné pochybení ze strany příprav, dekorací, světla, průběhu obřadu apod. Fotograf má možnost se tvůrčím okem rozmáchnout a zajistit tak působivé zachycení daných okamžiků.

Dále se obecně doporučuje neparkovat přímo u katedrály, ale někde poblíž ve městě. Prostor před objektem je malý a sotva stačí na příjezd nevěsty a ženicha.

Skupinové foto:

Něco málo se vždy fotí přímo před katedrálou, zbytek skupin se fotí po pravé straně na travnatém prostranství, kde je i vhodné schodiště. Problém zde může být v případě poledního slunce, pak by bylo lepší se společně domluvit na jiném vhodnějším místě.

 

Celkový pohled na novogotický kostel svatého Václava.Vstup do hlavní lodě chrámu.Záběr asi z poloviny celkové délky kostela směrem k východu. Čekání na nevěstu.Pohled směrem k oltáři. Mohutnost lodě kostela vynikne oproti lidem kolem.Zde je vidět, jak tmavý kostel je. Téměř veškeré světlo je umělé.Pohled na novomanžele z pozice pana faráře. Kdesi v dáli světlo východu.Pohled na oltář.Boční pohled na snoubence, opět jsou krásně patrny dispoziční proporce kostela.Krásně řešené nasvětlení oltáře kostela.Slavnostní východ z kostela. Za novomanžely je vidět klenutí novogotického portálu.

Portrétní fotografie:

Opět zde není moc příležitostí pro vaše společné focení. Doporučujeme přejezd do olomouckého parku, domluvit si nějaký historický salonek apod. S tím, že by se fotilo přímo v katedrále, jsme se zatím nesetkali.

Kontakt: Dómský farní úřad; tel: 585 224 236

Olomoucký kraj - Šternberk - Městský úřad ve Šternberku

Oddací místnost na Městském úřadě ve Šternberku, která se nachází v prvním patře. Jedná se o základní dispoziční řešení ozdobené sloupovím a obrazy. Nábytek a další doplňky jsou stylové, neodpovídají však samotné architektuře objektu.

Svatební obřad:

Jedná se o základní, takové jednoduché provedení oddací místnosti. Mezi tím co jsme fotili, proto spadá tento prostor do základu a i mezi oddacími prostory jiných měst jde spíš o nižší třídu, co do provedení a celkového dojmu.

Je zvláštní, že i denní světlo, které většinou podpoří a pomůže, tak zrovna tady působí spíše rušivě. Není možné v oblasti světelné dynamiky najít lichotivý úhel pohledu. Celou práci se světlem a kompozicí pak bohužel zhoršuje i překlad se sloupovím, který láme odrazný blesk a sloupy v podstatě zavazí při kompozicích. Je to nakonec tak trochu nešťastné řešení, i když chápeme, že původně s dobrým úmyslem.

Mezi pozitiva bude určitě patřit cenová a dopravní dostupnost.

Skupinové foto:

Většinou se základní skupinky fotí přímo v oddací síni, popřípadě v prostoru před kostelem.

Portrétní fotografie:

Určitě doporučujeme zajet dle domluvy na vhodnou lokalita a tam focení upořádat. Ať už park, zahrada hradu, zajímavá zákoutí uliček ve městě, skalky a lesní pěšiny, prostor dětských houpaček v Dolním Žlebu atd.

 

Pohled na městský úřad ve Šternberku.Předprostor před obřadní síní. Poněkud menší, určený pro nejužší rodinu.Zde vidíte ukázku toho, co Z tohoto záběru je celá scéna ještě více patrná. Pohled na snoubence ze zadní strany.

Kontakt: Městský úřad Šternberk; Opavská 1; Matrika 1. Patro; Dagmar Šárniková - Tel: 585 086 551

Zlínský kraj - Bystřice pod Hostýnem - Zámek Bystřice pod Hostýnem

Z části renesanční z části klasicistní zámek. Obřady se často konají v tzv. „Svátečním sále“, který se pyšní výmalbou s motivy egyptské krajiny.

Svatební obřad:

Sváteční sál, ve kterém jsme měli možnost fotit obřad je velmi zajímavý. První zvláštností je zcela kruhový tvar prostoru, druhou je výše zmiňovaná výmalba s egyptskými motivy. Světlo je v místnosti dostačující, ikdyž kombinované s umělým osvětlením.

Velikostí odpovídá kapacitě menších a středních svateb a pro fotografa samotného je práce v prostoru vcelku přijatelná. Tento prostor má rozhodně co nabídnout, a proto bychom se nebáli zde svatbu doporučit.

Skupinové focení:

V okolí zámku jsme nenašli žádné vhodné místo. Nejsme si jistí, zda to bylo způsobeno stavebními úpravami nebo nedostupností parku pro civilní osoby.

Portrétní fotografie:

Stejné jako u skupinového focení.

Kontakt: Zámek Bystřice pod Hostýnem; Pod Platany 2; 768 61 Bystřice pod Hostýnem; Tel: 573 501 966, +420 573 501 901

Vjezd do zámeckého nádvoří. V okolí není moc příležitostí k focení.Pohled na Pohled ze strany svatebních hostů. Zde vynikají zejména egyptské motivy maleb.Myslíme, že v tomto případě by stůl mohl stát stranou. I když tento je velmi povedený.Opět podpisy pro stvrzení manželství.

Zlínský kraj - Kroměříž - Kostel svatého Mořice v Kroměříži

Kostel patří mezi jednu z největších a nejvýznamnějších gotických památek České republiky. Hlavní architektura kostela bez zdobnosti, interiér doplněn o vitráže oken, krásně zpracované varhany a oltář v kombinaci kámen a dřevo. Kostel je přímo napojen na Arcibiskupské gymnázium a zámek. Dále na kostel navazuje Kaple Bolestné panny Marie, která se řadí mezi jedny z nejkrásnějších barokních interiérů v českých zemích.

Svatební obřad:

Prostor pro příjezd přímo před kostel je špatný. Nevěsta za běžného provozu se před brany může dostat, ostatní hosté však mají rozhodně problém s parkováním.  Stejně tak zde není prostor na svatební tradice, focení skupin apod.

Kostel je hezky prosvětlený přirozeným denním světlem. S ohledem na doplňky a určitou, pro gotiku charakteristickou, jednoduchost je světlo příliš ploché, takové bez patřičné dynamiky, směrovosti. Stejně tak je to i s teplotou světla, která se pohybuje v základní denní úrovni. To je způsobeno celkovým řešením interiéru, barvou stěn, typem zdobení, velikostí oken atd.

Také rozložitost a velikost kostela zvyšuje nároky na portrétní fotografii, na kompozici a volbu úhlu pohledu. Celkové širokoúhlé záběry pak na druhou stranu působí velmi monumentálně a svou atmosféru rozhodně mají.

S ohledem na exteriér určitě doporučujeme gratulace přímo v kostele.

Skupinové focení:

Buď je možné přímo v kostele, nebo v „Podzámecké zahradě Kroměříž“, kde je dostatek zajímavých míst - schodiště, arkády, vzrostlé stromy atd.

 Portrétní fotografie:

Podzámecká zahrada je ideálním a přístupným místem pro nafocení romantických snímků. V odborných publikacích najdeme, že se jedná o „Stylový krajinářský park“ obsahující rybníčky, potůčky, romantické stavby - Pompejská kolonáda, Rybářský pavilon… a sochařskou výzdobu.

Kolem kostela není příliš místa. Proto před vstup přijíždí jen nevěsta.Kostel svatého Mořice v Kroměříži je velmi významnou gotickou památkou - zde je důkaz.Vyřezávané dřevěně lavice zateplují Zde vidíte, že příliš impozantní velikost kostela není vždy vhodná pro všechny záběry.Pro gratulace je zde dostatek světla a místa.Z tohoto bočního pohledu je vidět správné umístění svědků, tj. na stranách.Moc pěkný záběr, žehnající pan farář a šaty nevěsty krásně vyniknou.Ve správné vzdálenosti od oltáře vynikne vše co má: novomanželé, hosté i oltář v pozadí.

 V praxi to znamená, že je za příznivého počasí a správného světelného uspořádání možné najít celou paletu „zamilovaných“ zákoutí, stinných prostor a přírodních zvláštností.

 

Kontakt: Pan farář - Lambor Josef; Adresa: Stojanovo náměstí 5/3 ; 76701 Kroměříž; telefon: 573 338 952