Moravskoslezský kraj - Nový Jičín - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel s méně zdobeným interiérem. Nejsou zde malby na stěnách, dekorace stěn jsou také spíše základní. Kostel je ve slunných dnech dostatečně prosvětlený, v bezprostředním okolí se však nenachází žádný vhodný prostor pro další navazující focení.

Svatební obřad:

S ohledem na omezené místo kolem kostela není úplně snadné zachytit vhodně příjezd nevěsty. Prostorově i světelnými podmínkami je pro fotografa kostel přívětiví. Méně přívětivý byl ale pan farář, ten požadoval nefotit ve chvílích, kdy hovoří, jenže on hovořil téměř celý obřad. Proto vždy doporučujeme přesně se domluvit i na podmínkách pro fotografa, zabráníte tak nepříjemnostem na všech stranách.

Skupinové foto:

Možností je buď zdokumentovat přímo v kostele, nebo se přesunout na jiné vhodné místo. V okolí kostela se ale nic přijatelného nenabízí.

Kontakt:

Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín

tel. fara: 731 625 671

Jedno z mála míst, kde je možné se v bezprostředním okolí vtěstnat.Raně barokní architektura kostela.Pohled směrem k hlavnímu oltáři.Zde vidíte, jak v prostoru

Olomoucký kraj - Olomouc - Obřadní místnost olomoucké radnice

Gotický sál s malbami Karla Wildy. Zde se vždy konaly slavnostní události a v současné době tak slouží jako prostor také pro svatební obřady.

Svatební obřad:

Dostatek přirozeného světla, gotické klenby, malby a obklady stěn, to vše zajišťuje příjemnou atmosféru pro samotný obřad. Místnost je opravdu dostatečně velká s přijatelnou akustikou a vhodným prostorovým uspořádáním. Nevhodný je zde opět zbytečně velký stůl, který tak vytvoří hráz mezi snoubenci a oddávajícím a bohužel i samotným fotografem. Při troše šikovnosti se této nepříjemnosti dá na většině fotografií vyhnout, přesto nerozumíme tomuto, u nás, velmi rozšířenému stylu „kateder“.

Skupinové foto:

Menší skupinky se s ohledem na čas nafotí přímo v hlavním sále, ostatní pak buď na nádvoří, nebo u „Sloupu Nejsvětější trojice“ na Horním náměstí. U trojice vznikají povedené fotografie, jen je potřeba si malinko pohlídat kolemjdoucí.

Portrétní focení:

Něco málo je možné i v případě špatného počasí nafotit v samotné budově radnice. Většinou se však se snoubenci přesouváme do blízkého parku u hradeb, městských uliček apod.

 

Orloj s novogoticko-renesanční věží na levém snímku, napravo pak pověstná Nádvoří olomoucké radnice. I zde je možné fotit skupinky.Prostor pro vyřízení formalit před obřadem.Obřadní síň olomoucké radnice. Pohled směrem k oddávajícímu.Příchod k oltáři. Gotické klenby svatebního sálu olomoucké radnice.Zde je vidět řešení stolu pro oddávajícího. Na něm si nevěsta vyzkouší i nový podpis.Opět velmi povedená kompozice. Nevěsta - ženich - a v pozadí gotické klenby.Skupinová a partnerská fotografie u „Sloupu Nejsvětější trojice“ Snímek který velmi příjemně dokresluje atmosféru města Olomouc.Opět uličky a zákoutí města Olomouc. Škoda jen stále rostoucího stání automobilů.Vybírejte si místa, která k vám osobitě patří, která vám i po letech něco řeknou.

Kontakt: Magistrát města Olomouce; Horní náměstí č.p. 583, radnice; 779 11 Olomouc; Telefon: 585 513 111

Olomoucký kraj - Šternberk - Městský úřad ve Šternberku

Oddací místnost na Městském úřadě ve Šternberku, která se nachází v prvním patře. Jedná se o základní dispoziční řešení ozdobené sloupovím a obrazy. Nábytek a další doplňky jsou stylové, neodpovídají však samotné architektuře objektu.

Svatební obřad:

Jedná se o základní, takové jednoduché provedení oddací místnosti. Mezi tím co jsme fotili, proto spadá tento prostor do základu a i mezi oddacími prostory jiných měst jde spíš o nižší třídu, co do provedení a celkového dojmu.

Je zvláštní, že i denní světlo, které většinou podpoří a pomůže, tak zrovna tady působí spíše rušivě. Není možné v oblasti světelné dynamiky najít lichotivý úhel pohledu. Celou práci se světlem a kompozicí pak bohužel zhoršuje i překlad se sloupovím, který láme odrazný blesk a sloupy v podstatě zavazí při kompozicích. Je to nakonec tak trochu nešťastné řešení, i když chápeme, že původně s dobrým úmyslem.

Mezi pozitiva bude určitě patřit cenová a dopravní dostupnost.

Skupinové foto:

Většinou se základní skupinky fotí přímo v oddací síni, popřípadě v prostoru před kostelem.

Portrétní fotografie:

Určitě doporučujeme zajet dle domluvy na vhodnou lokalita a tam focení upořádat. Ať už park, zahrada hradu, zajímavá zákoutí uliček ve městě, skalky a lesní pěšiny, prostor dětských houpaček v Dolním Žlebu atd.

 

Pohled na městský úřad ve Šternberku.Předprostor před obřadní síní. Poněkud menší, určený pro nejužší rodinu.Zde vidíte ukázku toho, co Z tohoto záběru je celá scéna ještě více patrná. Pohled na snoubence ze zadní strany.

Kontakt: Městský úřad Šternberk; Opavská 1; Matrika 1. Patro; Dagmar Šárniková - Tel: 585 086 551

Olomoucký kraj - Zlaté Hory - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Impozantní trojlodní stavba v barokním slohu, zdobená nástěnnými malbami Franze Templera a Emila Brendela. Kostel je opravdu krásně malovaný ve stylu modro-zlatých barev a zároveň doplněný o obklad stěn umělým mramorem. Působí tak teplým pohádkovým dojmem.

Svatební obřad:

Barevnost a zdobnost kostela, jeho přiměřená velikost a příjemně přirozené prosvětlení dělají z této stavby opravdu ideální místo pro váš obřad. Pro focení je zde dostatek místa, prostor v přední části oltáře je vhodně rozdělený, proto jsme nenašli žádnou nepříjemnost, která by měla vliv na kvalitu fotografovi práce. Toto místo tedy můžeme jen doporučit.

Skupinové foto:

Menší skupinky by bylo vhodné nafotit přímo v prostoru kostela, protože kolem stavby samotné moc vhodných koutků není. Něco málo dobrého pro focení skupin jsme našli pod stromy u kostela, ale bylo to spíše nouzové řešení.

Portrétní fotografie:

Tento typ snímků bude lepší nafotit na jiném místě než v okolí kostela. Samozřejmě, že v interiéru svatostánku by vznikly nádherné, romantické záběry snoubenců. To už je ale na domluvě s panem farářem.

Kontakt: Město Zlaté Hory; nám. Svobody 80; 793 76 Zlaté Hory; Tel: 584 425 126

Pohled směrem k oltáři. Krásně zde vyniknou malby Franze Templera a Emila BrendelaJedno z velmi krásných míst pro stvrzení manželství. Vynikne i mramorová deska stolu.Pohled ze strany oddávajícího.Z bočního pohledu zaujmou průsvity oken.Zde se znovu potvrzuje malebnost a krása kostela Vaše uvolnění, přirozenost a průchod emocí zaručí ty správné svatební fotografie.Nalevo, byl zde čas i na partnerské foto. Napravo pak skupinová fotografie na schodech.Jediné stinné místo hned u kostela, kde byly foceny skupinové fotografie.

Olomoucký kraj - Nezamyslice - Kostel svatého Václava

Barokní kostelík ze začátku osmnáctého století.

Svatební obřad:

Za největší nevýhodu považujeme to, že hlavní loď kostela je vcelku dosti úzká. Je pak obtížné pořizovat záběry z boku, získat dostatečný odstup apod. Jinak je to velmi pěkné místo, jsou zde varhany, stěny natřeny v dobových barvách, zdobení štuky, vše doplněno o obrazy a velmi vkusně zařízený oltář. Nechyběla ani květinová výzdoba. Denní světlo je zde v přijatelné míře a menší frekvence svateb tak zaručuje příjemnou a pohodou atmosféru. Stejně tak pan farář byl ochotný a tolerantní i k nám fotografům. Opět doporučujeme gratulace přímo v interiéru.

Skupinové foto:

Pro skupiny je mnohem obtížnější vybrat hezké místo, a tak v rámci určitého kompromisu jsme fotili přímo před kostelem a snažili se kompozičně zachránit, co se dá. Kostel je na mírném vyvýšeném kopečku, kolem něhož je komunikace, stávají zde auta atd. Řešením by snad bylo focení v místní zahradě.

V interiéru kostela by bylo možné fotit opravdu úzké skupinky tak do 3-5 osob.

Portrétní fotografie:

V tomto případě je nejlepší volit pak přejezd do jiné lokality. Chybí zde dostatek velkých stromů,

Jediný prostor je opravdu přímo před kostelem, kolem již komunikace.Pohled na krásně zdobený oltář.Celkovou skupinu jsme fotili přímo před Kostelem svatého Václava.Hlavní vstup do kostela, slavnostní chvíle začíná.Partnerské fotografie vytvořené v bezprostředním okolí kostela - zámecká Zde je vidět pohled směrem k východu. Prostoru pro pohyb je tu poskrovnu. Kostelík nenápadný z venku, ale s krásným mobiliářem uvnitř objektu.Díky menším rozměrům kostela, je tento snímek všeobsahující. Jak polibek, tak celý kostel.Prostor pro podpisy. I zde má kompozice svou dynamiku.Altánek v zahradě.

terén je rovinatý a v době poledního slunce ani nejlepší fotograf nezajistí vámi požadovanou kvalitu.

Kontakt: Úřad Nezamyslice; Tjabinova 111; Nezamyslice 798 26; Tel: 582 388 199