Olomoucký kraj - Šternberk - Městský úřad ve Šternberku

Oddací místnost na Městském úřadě ve Šternberku, která se nachází v prvním patře. Jedná se o základní dispoziční řešení ozdobené sloupovím a obrazy. Nábytek a další doplňky jsou stylové, neodpovídají však samotné architektuře objektu.

Svatební obřad:

Jedná se o základní, takové jednoduché provedení oddací místnosti. Mezi tím co jsme fotili, proto spadá tento prostor do základu a i mezi oddacími prostory jiných měst jde spíš o nižší třídu, co do provedení a celkového dojmu.

Je zvláštní, že i denní světlo, které většinou podpoří a pomůže, tak zrovna tady působí spíše rušivě. Není možné v oblasti světelné dynamiky najít lichotivý úhel pohledu. Celou práci se světlem a kompozicí pak bohužel zhoršuje i překlad se sloupovím, který láme odrazný blesk a sloupy v podstatě zavazí při kompozicích. Je to nakonec tak trochu nešťastné řešení, i když chápeme, že původně s dobrým úmyslem.

Mezi pozitiva bude určitě patřit cenová a dopravní dostupnost.

Skupinové foto:

Většinou se základní skupinky fotí přímo v oddací síni, popřípadě v prostoru před kostelem.

Portrétní fotografie:

Určitě doporučujeme zajet dle domluvy na vhodnou lokalita a tam focení upořádat. Ať už park, zahrada hradu, zajímavá zákoutí uliček ve městě, skalky a lesní pěšiny, prostor dětských houpaček v Dolním Žlebu atd.

 

Pohled na městský úřad ve Šternberku.Předprostor před obřadní síní. Poněkud menší, určený pro nejužší rodinu.Zde vidíte ukázku toho, co Z tohoto záběru je celá scéna ještě více patrná. Pohled na snoubence ze zadní strany.

Kontakt: Městský úřad Šternberk; Opavská 1; Matrika 1. Patro; Dagmar Šárniková - Tel: 585 086 551

Olomoucký kraj - Hnojice - Zámek Hnojice

Farní budova postavena augustiniánským klášterem ve Šternberku. V současné době po rekonstrukci je v soukromých rukách. Může se pyšnit krásným hodovním sálem se stropní malbou od Jana Kryštofa Handkeho. Součásti objektu je i krásná zahrada, restaurace v podobě sklípku, možnost ubytování pro hosty a zahradní gril s bazénem.

Svatební obřad:

Jsou zde možnosti obřadu jak v hodovním sále s kapacitou tak cca 35lidí, tak obřadu venku na travnaté ploše s pozadím zámečku. Každá varianta má své výhody a nevýhody. V podzimních měsících a ve větších skupinách bychom asi volili venkovní obřad, jinak se přikláníme ke svatbě v interiéru. Výhodou je zde rozhodně poklidná atmosféra, vše na jednom místě, nechodí vám kolem obřadu cizí lidé a máte možnost kdykoli přizpůsobit vaše požadavky aktuálnímu stavu průběhu svatebního dne.

Skupinové foto:

V naprosté většině jsme skupinky fotili v exteriérech zahrady, kde pozadí krásně dokreslovala silueta zámečku. Skupiny v hodovním sále jsou spíš nouzové řešení a fotit se dá do počtu tak maximálně 6lidí na skupinu.

Portrétní fotografie:

Tady je opravdu široká možnost vyžití. Pokojů vhodných pro partnerské focení je v objektu více. Zdobnost jednotlivých místností umožňuje rozličné kompozice, stylizace apod. Do pokojů prosvítá i krásné romantické světlo, takže fotografie rozhodně mají atmosféru. Využívá se zde velkého starožitného zrcadla, solitérního nábytku a dalších doplňku. 

 

Hodovní sál Luxusní sofá v pravém zadním rohu hodovního sálu.Ukázka výmalby stropu v hodovním sálu. Autor J.K. HandkeProstor venkovního obřadu s pohledem na hlavní budovy zámečku.Pohled směrem ke snoubencům. Tůje v pozadí naznačují hranici pozemku.Ukázka slavnostní brány. V pozadí pak hlavní budova Zámku Hnojice.Ukázka partnerské fotografie. V pozadí hlavní budova zámečku.Královské apartmá snoubenců v přístavbě zámečku.Prostor pro svatební hostinuPohled na hlavní hodovní sál z pohledu snoubenců.

V pokročilém podvečerním čase je pak ideální sérii interiérových snímků doplnit o zajímavé pohledy a zákoutí zahrady.

Kontakt: Obecní úřad Hnojice; Hnojice 117; 785 01 Šternberk; tel: 585 380 328

Olomoucký kraj - Šumperk - Divadlo Šumperk

Tento dům postavený na přelomu devatenáctého a dvacátého století podle návrhu vídeňského architekta Georga Bergera, byl rekonstruován v roce dva tisíce.

Obřady se nejčastěji konají v hlavním referenčním sále, který je dostatečně prostorný i pro větší svatby a velmi dobře osvětlený přirozeným denním světlem. Samotný prostor je hezky dekorován štukaturou a obloukovými okny s kruhovým základem. V místnosti se dále nacházejí doplňky jako klavír, obrazy a solitérní kusy nábytku. Místnost tak působí zdobně, ale zároveň svěže.

V prostoru svatebního sálu je možné nafotit i menší a střední skupiny. To oceníme v případě nepříznivého počasí, v podzimních a zimních měsících. Velmi často se zde fotí celková skupina na schodišti, kdy je fotograf v patře nad tímto hlavním schodištěm. Někdy se dá využít i prostoru přímo před divadlem, které by bylo velmi dobré, nebýt vcelku nevzhledného zábradlí s reklamami přímo na zábradlí budovy.

Portrétní fotografie bychom doporučovali přesunout do historických uliček Šumperka, popřípadě do blízkého parku.

Kontakt:

Taťana Mládková

tel.: 583 214 061, kl. 27
mobil: 736 627 691

Hlavní vstup do Divadla v Šumperku.Pohled do referenčního sálu, tj. obřadní místnosti Divadla Šumperk.Příjemně prosvětlený prostor a družičky už se těší na svoji premiéru.Výzdoba stolu v referenčním sále.

Zlínský kraj - Chropyně - Zámek Chropyně

Malebný zámek Chropyně s obrovskou sbírkou historických zbraní ve „svatebním“ sále. Jedná se o středověkou tvrz, která byla postupně doplněna o typické prvky romantismu. Zámek hanáckého krále Ječmínka, který na vás dýchne atmosférou dávných rytířských klání. Nachází se kousek od Kroměříže.

Svatební obřad:

Bylo nám ctí fotit v krásném rytířském sále, který poskytoval jak dostatek světla, tak dostatek příležitostí ke komponování zajímavých a netradičních záběrů. Světlo je zde spíše směrové, což úžasně podtrhuje dramatičnost celého sálu i s jeho výzbrojí. Řekli bychom, že svatbu tohoto typu ocení zejména muži a milovníci historických zbraní. S ohledem na rozměry místnosti není pro fotografa problém se volně pohybovat a plně se ponořit do své práce.

Další výhodou je nakonec i menší známost a návštěvnost sídla, takže i větší komfort a komornější klima daného místa.

Jediné, co není příliš „dořešeno“, je prostor pro výstup nevěsty, ten není nijak zvlášť upraven a proto ani nemá nějakou vyšší estetickou hodnotu. Z našeho pohledu je to však jen malý nedostatek na jinak úžasném místě.

Skupinové foto:

Pokuste se domluvit na možnosti fotit skupinky přímo v obřadním sále, v okolí se totiž moc zajímavých zákoutí najít nedá, snad i proto často jezdíme do parku v Kroměříži a tam se pak skupinové fotografie dokončí dle potřeby.

Portrétní fotografie:

Platí to samé doporučení jako pro skupinky.

 

Vlevo pohled na Zámek Chropyně, vpravo záběr svatebního sálu.Snoubenci si vybrali rytířský sál pro svůj svatební obřad.Zde je ukázka typické Historická výzdoba zbraní dekoruje pohled v každém směru.Zde je vidět, že v okolí zámku moc příležitostí k partnerské fotografii nenajdete.

Kontaktní adresa: Zámek Chropyně; nám. Svobody 30; 768 11 Chropyně; tel.: 573 355 074, 734 173 890

Olomoucký kraj - Svatý Kopeček - Bazilika Navštívení Panny Marie

Jedná se o poutní barokní kostel, který je svou polohou, využitím a úrovní celkové zachovalosti naprosto výjimečný. Tato bazilika tak patří ke klenotům olomouckého kraje.

Svatební obřad:

Trochu problematické je parkování v případě hlavní sezóny, kdy se sejde opravdu spousta vozidel na tomto místě. V podzimních měsících není problém s průběhem a vše má více pohodovou atmosféru. Samotný obřad je pro fotografa určitě požitek, dá se najít spousta krásných záběrů, světelné podmínky jsou spíše lepší, je zde dostatek prostoru, pan farář už má spoustu zkušeností, takže fotit v této bazilice je zažitek.

Pár drobností by se ale přeci jen dalo vytknout. Častou chybkou je umístění obyčejných židliček pro svědky přímo za ženicha s nevěstou, tím se zakryje spousta pěkným pohledů pro fotografa. Dalším je právě úroveň rekvizit, jak židle, tak ubrusu na modlitební lavici. Tyto doplňky jsou oproti dokonalému ztvárnění kostela až příliš jednoduché a stylově se do prostředí příliš nehodí. Přitom jsou nejvíce na očích fotografa, protože jsou nejblíže snoubenců.

Gratulace doporučujeme přímo v kostele. Před budovou je totiž často dost velký zmatek. Lidé neví, kde stát, často se ještě přidruží cizí lidé, od kterých blahopřání může potěšit, ale dozajista vás i překvapí.

Skupinové foto:

Nejčastěji fotíme na schodišti před kostelem, doplňující skupinky pak dle počasí i ve stínu starých lip. Se skupinami není problém, jsou zde možnosti výškových stupňů, světlo jde většinou správným směrem atd. Jediný neduhem mohou být civilisté, kteří tu v době sezóny neustále přechází.

 

Schodiště vhodné pro skupinové fotografie. V pozadí pak bazilika na Svatém Kopečku.Můžete mít i limuzínu. V pozadí bazilika a dále lidé z předchozí svatby.Typická architektura baroka. Krásné prosvětlení a úžasné zdobné prvky kostela.Pohled směrem k hlavnímu oltáři. Ženich čekající na svou vyvolenou.Takových klidných záběrů bez lidí se dočkáte spíše v podzimním období.Zde velká pochovala panu faráři. Taburetky pro snoubence jsou dokonalé.Tento snímek byl pořízen na přání nevěsty. Chtěla vzpomínat na rodnou Hanou.

Portrétní fotografie:

Někdy je to možné, a proto se fotí něco málo i v samotném kostele. Dále je možné využít parkové zeleně. Na kopci však většinou nejsou ideální světelní podmínky, světlo je zde příliš ostré, ploché. Vhodnější je tedy vybrat jiné lokality v okolí.

 Kontakt:

Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem. Nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Pan Bernard Slaboch; Tel: 777 742 177