Olomoucký kraj - Šternberk - Městský úřad ve Šternberku

Oddací místnost na Městském úřadě ve Šternberku, která se nachází v prvním patře. Jedná se o základní dispoziční řešení ozdobené sloupovím a obrazy. Nábytek a další doplňky jsou stylové, neodpovídají však samotné architektuře objektu.

Svatební obřad:

Jedná se o základní, takové jednoduché provedení oddací místnosti. Mezi tím co jsme fotili, proto spadá tento prostor do základu a i mezi oddacími prostory jiných měst jde spíš o nižší třídu, co do provedení a celkového dojmu.

Je zvláštní, že i denní světlo, které většinou podpoří a pomůže, tak zrovna tady působí spíše rušivě. Není možné v oblasti světelné dynamiky najít lichotivý úhel pohledu. Celou práci se světlem a kompozicí pak bohužel zhoršuje i překlad se sloupovím, který láme odrazný blesk a sloupy v podstatě zavazí při kompozicích. Je to nakonec tak trochu nešťastné řešení, i když chápeme, že původně s dobrým úmyslem.

Mezi pozitiva bude určitě patřit cenová a dopravní dostupnost.

Skupinové foto:

Většinou se základní skupinky fotí přímo v oddací síni, popřípadě v prostoru před kostelem.

Portrétní fotografie:

Určitě doporučujeme zajet dle domluvy na vhodnou lokalita a tam focení upořádat. Ať už park, zahrada hradu, zajímavá zákoutí uliček ve městě, skalky a lesní pěšiny, prostor dětských houpaček v Dolním Žlebu atd.

 

Pohled na městský úřad ve Šternberku.Předprostor před obřadní síní. Poněkud menší, určený pro nejužší rodinu.Zde vidíte ukázku toho, co Z tohoto záběru je celá scéna ještě více patrná. Pohled na snoubence ze zadní strany.

Kontakt: Městský úřad Šternberk; Opavská 1; Matrika 1. Patro; Dagmar Šárniková - Tel: 585 086 551

Olomoucký kraj - Olomouc - Kostel svatého Václava

Jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v českých zemích. Výška hlavní věže je úctihodných sto metrů a snad i proto patří mezi dominantu Olomouce. Stejně tak i interiér kostela je novogotický, upravený koncem dvacátého století. Jedná se o sídelní kostel biskupa.

Svatební obřad:

Co k tomuto monumentu říct? Je to tak velký a úžasný palác, až se vám tají dech. Těžko to k něčemu přirovnávat, to se prostě musí vidět. Určitě je zde namístě, aby měl fotograf k dispozici opravdu širokou technickou základnu, a to jak širokoúhlých objektivů, tak portrétních. V prostorách není dostatek denního světla, avšak umělé nasvětlení je velmi dobře promyšlené a umožňuje tak vytvořit nádherné kompozice vycházející s hry světel, tvarů, zdobení, obrazů a vůbec všeho, co podtrhuje celkovou atmosféru.

Fotit zde, je vždycky čest a nenašli jsme v hlavním prostoru nějaké vážné pochybení ze strany příprav, dekorací, světla, průběhu obřadu apod. Fotograf má možnost se tvůrčím okem rozmáchnout a zajistit tak působivé zachycení daných okamžiků.

Dále se obecně doporučuje neparkovat přímo u katedrály, ale někde poblíž ve městě. Prostor před objektem je malý a sotva stačí na příjezd nevěsty a ženicha.

Skupinové foto:

Něco málo se vždy fotí přímo před katedrálou, zbytek skupin se fotí po pravé straně na travnatém prostranství, kde je i vhodné schodiště. Problém zde může být v případě poledního slunce, pak by bylo lepší se společně domluvit na jiném vhodnějším místě.

 

Celkový pohled na novogotický kostel svatého Václava.Vstup do hlavní lodě chrámu.Záběr asi z poloviny celkové délky kostela směrem k východu. Čekání na nevěstu.Pohled směrem k oltáři. Mohutnost lodě kostela vynikne oproti lidem kolem.Zde je vidět, jak tmavý kostel je. Téměř veškeré světlo je umělé.Pohled na novomanžele z pozice pana faráře. Kdesi v dáli světlo východu.Pohled na oltář.Boční pohled na snoubence, opět jsou krásně patrny dispoziční proporce kostela.Krásně řešené nasvětlení oltáře kostela.Slavnostní východ z kostela. Za novomanžely je vidět klenutí novogotického portálu.

Portrétní fotografie:

Opět zde není moc příležitostí pro vaše společné focení. Doporučujeme přejezd do olomouckého parku, domluvit si nějaký historický salonek apod. S tím, že by se fotilo přímo v katedrále, jsme se zatím nesetkali.

Kontakt: Dómský farní úřad; tel: 585 224 236

Moravskoslezský kraj - Bruntál - Zámek Bruntál

Velký barokní zámek patří mezi dominantu města Bruntálu. Svatbu si zde můžete domluvit buď ve velkém audienčním sále rokokového stylu, nebo v zámecké kapli a zámeckém parku.

Svatební obřad:

Mezi velmi oblíbený prostor patří výše jmenovaný audienční sál. Ten působí příjemně vzdušně a prostorně. Proniká sem přirozené denní světlo, které svým barevným nádechem dává fotografiím tu správnou atmosféru.

Na samotný obřad, včetně focení, je vyhrazeno třicet minut, což je opravdu na dolní hranici potřebných nároků na obřad. Jsou totiž v republice místa, a není jich málo, kde se nabízí i hodina v rámci časových možností. Z toho vyplývá fakt, že se opravdu stihne zvládnout pouze obřad. Co si vzpomínáme, tak jen jednou se nám podařilo zorganizovat pár skupinek a za běhu z místnosti vyfotit i portrétek pro novomanžele.

Mezi další doporučení pak patří například:

Omezení počtu osob účastnících se focení a natáčení – Tito lidé si často vstupují do záběrů, ruší se pohybem po vrzající podlaze a nakonec znervózňují i vás - snoubence. Představte si, jak stojíte před panem oddávajícím a kolem se pohybuje třeba šest lidí v omezeném prostoru…

Nebojte si domluvit podmínky svatební ceremonie – Snad z důvodu důstojnosti, snad pro vrzající podlahu matrikářka zakazuje v průběhu svatební řeči oddávajícího pohyb fotografů. Tento požadavek opět snižuje množství snímků, zajímavých úhlů a kompozic pro fotografa.

Samotný rokokový sál, je krásně zdobený, se stylovým nábytkem i pro svatební hosty. Nebývá vždy samozřejmostí, že sedací nábytek pro svatební hosty odpovídá stylem a pojetím svatebního prostoru. V tomto ohledu je v bruntálském zámku vše na jedničku.

 

Výzdoba v audienčním sále.Vidíte to krásné světlo? To dělají obklady, podlaha a nábytek v audienčním sále.Pohledy na výzdobu prostor. Vidíte, že není příliš místa pro kameramany a fotografy.Pohled z vrchu a množství lidí dává tušit rozměr místnosti.Hlavní schodišťový trakt Zámku Bruntál. Napravo neobvyklý pohled, a to padající rýže.Tmavé schodiště a světlé šaty, to je pro fotografa velmi náročné. Opět zámecké schodiště. Dále část městských hradeb.Jedna z partnerských fotek v zámeckém parku.Snahou bylo využít zastřižených keřů a jejich správná výška to umožňovala.

Okolí zámku:

Nacházejí se zde starší vzrostlé stromy, terén je dostatečně členitý a nechybí ani architektonické prvky v podobě schodiště a kamenné zdi městských hradeb. Nesmíme zapomenout ani na malebné jezírko, starobylou kovanou mříž apod.

Co říct krátce k nevýhodám? Snad jen to, že zámek je v sezóně velmi vytížený. Hromadí se zde auta přímo před vstupem do hlavní budovy, a proto například zapomeňte na focení skupin před průčelím zámku. Nakonec i v samotném parku občas potkáváte další nevěsty, což může někdo vnímat nepříjemně.

Každopádně mít svatbu v tomto zámku stojí za trochu toho nepohodlí a na fotografie se po letech určitě rádi podíváte.

Více informací: Městský úřadu Bruntál; tel: 554706180, 554706392

Kontaktní adresa: Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál; telefon: 554 717 947; 554 709 145

Zlínský kraj - Kroměříž - Kostel svatého Mořice v Kroměříži

Kostel patří mezi jednu z největších a nejvýznamnějších gotických památek České republiky. Hlavní architektura kostela bez zdobnosti, interiér doplněn o vitráže oken, krásně zpracované varhany a oltář v kombinaci kámen a dřevo. Kostel je přímo napojen na Arcibiskupské gymnázium a zámek. Dále na kostel navazuje Kaple Bolestné panny Marie, která se řadí mezi jedny z nejkrásnějších barokních interiérů v českých zemích.

Svatební obřad:

Prostor pro příjezd přímo před kostel je špatný. Nevěsta za běžného provozu se před brany může dostat, ostatní hosté však mají rozhodně problém s parkováním.  Stejně tak zde není prostor na svatební tradice, focení skupin apod.

Kostel je hezky prosvětlený přirozeným denním světlem. S ohledem na doplňky a určitou, pro gotiku charakteristickou, jednoduchost je světlo příliš ploché, takové bez patřičné dynamiky, směrovosti. Stejně tak je to i s teplotou světla, která se pohybuje v základní denní úrovni. To je způsobeno celkovým řešením interiéru, barvou stěn, typem zdobení, velikostí oken atd.

Také rozložitost a velikost kostela zvyšuje nároky na portrétní fotografii, na kompozici a volbu úhlu pohledu. Celkové širokoúhlé záběry pak na druhou stranu působí velmi monumentálně a svou atmosféru rozhodně mají.

S ohledem na exteriér určitě doporučujeme gratulace přímo v kostele.

Skupinové focení:

Buď je možné přímo v kostele, nebo v „Podzámecké zahradě Kroměříž“, kde je dostatek zajímavých míst - schodiště, arkády, vzrostlé stromy atd.

 Portrétní fotografie:

Podzámecká zahrada je ideálním a přístupným místem pro nafocení romantických snímků. V odborných publikacích najdeme, že se jedná o „Stylový krajinářský park“ obsahující rybníčky, potůčky, romantické stavby - Pompejská kolonáda, Rybářský pavilon… a sochařskou výzdobu.

Kolem kostela není příliš místa. Proto před vstup přijíždí jen nevěsta.Kostel svatého Mořice v Kroměříži je velmi významnou gotickou památkou - zde je důkaz.Vyřezávané dřevěně lavice zateplují Zde vidíte, že příliš impozantní velikost kostela není vždy vhodná pro všechny záběry.Pro gratulace je zde dostatek světla a místa.Z tohoto bočního pohledu je vidět správné umístění svědků, tj. na stranách.Moc pěkný záběr, žehnající pan farář a šaty nevěsty krásně vyniknou.Ve správné vzdálenosti od oltáře vynikne vše co má: novomanželé, hosté i oltář v pozadí.

 V praxi to znamená, že je za příznivého počasí a správného světelného uspořádání možné najít celou paletu „zamilovaných“ zákoutí, stinných prostor a přírodních zvláštností.

 

Kontakt: Pan farář - Lambor Josef; Adresa: Stojanovo náměstí 5/3 ; 76701 Kroměříž; telefon: 573 338 952 

Jihomoravský kraj - Židlochovice - Zámek Židlochovice a Kaple

Renesanční zámek s kaplí, později přebudován do barokního slohu až ve dvacátém století doplněný o empírové úpravy, kdy nabyl současné podoby. Zajímavostí je, že mezi válkami sloužil jako letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka. Park je ukázkou krajinářského anglického stylu zahradní architektury. Jedná se o nejzachovalejší lovecký zámek Evropy.

Svatební obřad:

Úžasná architektura, bohatý mobiliář, velmi omezený prostor pro obřad a vcelku dostatečné denní světlo. Tak nějak by se dala charakterizovat zámecká kaple.

Jedná se architektonicky opravdu o krásný, i když velmi malý a pro svatby stísněný prostor.

Bohužel s tak malým manipulačním prostorem pro fotografa jsme se nikde jinde nesetkali. Pokud jste chtěli fotit z druhého úhlu (tj. místo z levé, tak z pravé strany), museli jste obejít svatební síň vnější chodbou. Místo je to co do vybavenosti impozantní, ale doporučujeme ho pro malé a komorní svatby.

Portrétní focení je zde možné pouze v omezené míře, skupinové focení vůbec nepřichází v úvahu.

Světelná atmosféra a akustika prostoru je také výborná.

Skupinové focení:

Nejčastěji probíhá v zámeckém parku, který je prostorem i krajinným členěním velmi vhodný. Zde je problém pouze z jara, nebo po vytrvalých deštích, kdy je terén podmáčený.

Portrétní fotografie:

Na zámku je spousta krásných míst, pokojů a salónků. Určitě tak je z čeho vybírat. Stejně tak i hostina může být přímo v zámeckém stylu.

Prostor zámecké kaple, jeden z možných úhlů pohledů fotografa.Impozantní výmalba stropu v židlochovické zámecké kapli Pohled ze strany na svatební pár, fotograf se dostává až k hrazení.

Kontakt: Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1; 667 01 Židlochovice; Tel: 547 425 211