Olomoucký kraj - Olomouc - Obřadní místnost olomoucké radnice

Gotický sál s malbami Karla Wildy. Zde se vždy konaly slavnostní události a v současné době tak slouží jako prostor také pro svatební obřady.

Svatební obřad:

Dostatek přirozeného světla, gotické klenby, malby a obklady stěn, to vše zajišťuje příjemnou atmosféru pro samotný obřad. Místnost je opravdu dostatečně velká s přijatelnou akustikou a vhodným prostorovým uspořádáním. Nevhodný je zde opět zbytečně velký stůl, který tak vytvoří hráz mezi snoubenci a oddávajícím a bohužel i samotným fotografem. Při troše šikovnosti se této nepříjemnosti dá na většině fotografií vyhnout, přesto nerozumíme tomuto, u nás, velmi rozšířenému stylu „kateder“.

Skupinové foto:

Menší skupinky se s ohledem na čas nafotí přímo v hlavním sále, ostatní pak buď na nádvoří, nebo u „Sloupu Nejsvětější trojice“ na Horním náměstí. U trojice vznikají povedené fotografie, jen je potřeba si malinko pohlídat kolemjdoucí.

Portrétní focení:

Něco málo je možné i v případě špatného počasí nafotit v samotné budově radnice. Většinou se však se snoubenci přesouváme do blízkého parku u hradeb, městských uliček apod.

 

Orloj s novogoticko-renesanční věží na levém snímku, napravo pak pověstná Nádvoří olomoucké radnice. I zde je možné fotit skupinky.Prostor pro vyřízení formalit před obřadem.Obřadní síň olomoucké radnice. Pohled směrem k oddávajícímu.Příchod k oltáři. Gotické klenby svatebního sálu olomoucké radnice.Zde je vidět řešení stolu pro oddávajícího. Na něm si nevěsta vyzkouší i nový podpis.Opět velmi povedená kompozice. Nevěsta - ženich - a v pozadí gotické klenby.Skupinová a partnerská fotografie u „Sloupu Nejsvětější trojice“ Snímek který velmi příjemně dokresluje atmosféru města Olomouc.Opět uličky a zákoutí města Olomouc. Škoda jen stále rostoucího stání automobilů.Vybírejte si místa, která k vám osobitě patří, která vám i po letech něco řeknou.

Kontakt: Magistrát města Olomouce; Horní náměstí č.p. 583, radnice; 779 11 Olomouc; Telefon: 585 513 111

Olomoucký kraj - Jeseník - Klášterní kaple Panny Marie

Stavba v pseudorománském slohu, která byla kdysi velmi okázale zdobena. Bohužel v době socialismu došlo ke značné devastaci svatostánku a většina výzdoby tak vzala za své. Jsou zde často pořádány koncerty, svatby a jiné společenské akce. Interiér má prostou omítku bez větších ozdob. Přesto místo působí důstojně, zejména díky vnitřním arkádám a zdobenému stropu.

Svatební obřad:

Prostor kaple musí být přisvětlen uměle. Tato skutečnost je pak na fotografiích bohužel znát - barevný nádech fotografií, menší brilance barev, kontrastu apod. Pozitivem je možnost zaznamenat obřad i z patra vnitřní arkády, příjemné klima místa i v letních vedrech, dobrá akustika, vstřícný personál kaple atd. Za zmínku stojí i snadná komunikační dostupnost kaple pro vozidla a vozíčkáře.

Skupinové foto:

Osvědčil se nám prostor ze zadní strany, kde je nádvoří samotného kláštera. Neruší zde návštěvníci ani dopravní provoz.

Portrétní fotografie:

V samotné kapli je jen málo příležitostí pro partnerské focení. Tento záměr znesnadňuje jak umělé světlo, tak celková dispozice vnitřního prostoru, například úzký ochoz neumožňuje dostatečný odstup fotografa od modelu a model zase nemůže dosáhnout ideálního místa v rámci působení denní směrového světla. Také doplňky nijak zvlášť neprospívaly kvalitním fotografiím. Často jsou zde v patře výstavy výtvarných prací apod.

Kontaktní adresa: Kabourková Eliška; Tel.: 777 800 515

Pohled na hlavní vstup do kaple ze strany ulice.Strana vedlejšího vstupu do kostela, dále pak hlavní prostor kaple.Zde je již vidět větší podíl umělého světla na celkovém osvětlení hlavní lodě kaple.Z našeho pohledu velmi dynamicky povedený záběr. Zachycuje jak podpis, tak prostor.Pohled ze zadní strany na nádvoří kláštera. Vhodné pro skupinové focení.

Olomoucký kraj - Úsov - Zámek Úsov

Původně gotický hrad patří mezi nejstarší na Moravě. Byla zde vůbec první lesnická škola na Moravě a z toho vychází i jeho výzdoba a sbírky zbraní. Proto se o něm také mluví jako o „Loveckém zámečku“.

Svatební obřad:

Fotili jsme na nádvoří zámku. Provedení bylo spíše improvizované. Žádná brána, žádná výzdoba, nebyla zde slavobrána, květiny apod. Jen stůl a pár židliček pro pár hostů, zbytek hostů stál. Také okolí nádvoří nám nepřipadalo na focení obřadu příliš důstojné. Každopádně důležité je, aby snoubenci byli spokojeni a celkové pojetí odpovídalo jejich představám.

Skupinové foto:

Také skupinové fotografování proběhlo v improvizovaných podmínkách s ne příliš vhodným pozadím. Na nádvoří se opravdu nedá najít vhodné místo, proto obecně doporučujeme promyslet případnou alternativu na skupinové fotografie.

Portrétní fotografie:

Platí to samé, co u skupinek.

Kontakt:

Městský úřad Úsov

Ilona Husárková

Tel: 583 435 054

Pohled na hlavní vjezd do Zámku ÚsovNádvoří zámku Úsov.Příchod ženicha na nádvoří zámku.Pohled z druhé strany směrem k výjezdu ze zámku.V tomto pohledu rozhodně impozantní scenérie zámečku za nevěstou.Efektnější se nám v tomto okamžiku zdál přeci jen širokoúhlý záběr.Ulička pro novomanžele.I tak velkou skupinu bylo nakonec možné vyfotit. Zámek má fotograf za zády.

Olomoucký kraj - Velké Losiny - Zámek Velké Losiny

Renesanční zámek proslulý čarodějnickými procesy. Je jedním z nejlépe zachovaných renesančních staveb v České republice. Na svatební obřad jsou k dispozici čtyři místa, v okolí zámku je pak rozlehlý park s jezírkem.

Svatební obřad:

Ze všech nabízených míst vychází po fotografické stránce nejlépe „Standardní – empírové křídlo zámku“. Dýchne na vás atmosféra staré doby, barva světla je medová s dostatkem přirozeného osvětlení. Jedinou nevýhodou může být cena pronájmu a přeci jen menší prostor pro svatební hosty a fotografa.

Obřad v zahradě s řady důvodů nedoporučujeme. Jde hlavně o problematické světlo v letních měsících, židličky pro hosty jsou plastové a vzhledem k umístnění obřadu není možné na fotografiích zachytit zámeckou atmosféru, tj. obřad je v takové vzdálenosti, která neumožňuje komponovat snímek tak, aby byl v pozadí zámek.

Vaše slavnostní chvíle na nádvoří by v případě příznivého (neslunečného) počasí měla být o poznání zajímavější, než foto v zámeckém parku. Nevíme však, jestli už byly dokončeny všechny úpravy nádvoří v losinách. Dlouhou dobu zde byl povrch pouze zpevněný, prašný.

Poslední možnost se nabízí v prostoru civilních obřadů - úřadu, tj. místnost před vstupem do samotného zámeckého parku. Zde je obřad určitě možný, ale zámeckou atmosférou na vás fotografie dýchat nebudou.

Skupinové foto:

Hezké skupinky vznikají ve stínu u jezírka, případně ve stinných částech parku. Nevhodné pro celkovou kompozici pak byly prostory nádvoří.

 

Velmi neformální pojetí venkovního obřadu ve Velkých Losinách.Hezká a příjemná byla společnost muzikantů.Světelná náročnost - kontrast světlo, stín... V pozadí jezírko v zámecké zahradě.

Portrétní fotografie:

Doporučujeme se co nejpodrobněji domluvit s vedením zámku, a to jak na časovém tak prostorovém provedení. Ideálně si zajistit i kontakt na osobu, která umožní doplňující vstup do areálu atd. Stalo se nám, že personál nebyl příliš ochotný, nebyl si jistý, do kterých prostor nás může pustit apod. Každopádně portréty na tomto renesančním zámku mohou být jak v interiérech, tak exteriérech velmi povedené. Například park nabízí nepřeberné množství zajímavých kompozic a variant, kde délka focení se může pohybovat klidně i kolem jedné hodiny.

Kontakt: Obec Velké Losiny; Rudé armády 321; 788 15 Velké Losiny; tel: 583 248 422 

Olomoucký kraj - Nezamyslice - Kostel svatého Václava

Barokní kostelík ze začátku osmnáctého století.

Svatební obřad:

Za největší nevýhodu považujeme to, že hlavní loď kostela je vcelku dosti úzká. Je pak obtížné pořizovat záběry z boku, získat dostatečný odstup apod. Jinak je to velmi pěkné místo, jsou zde varhany, stěny natřeny v dobových barvách, zdobení štuky, vše doplněno o obrazy a velmi vkusně zařízený oltář. Nechyběla ani květinová výzdoba. Denní světlo je zde v přijatelné míře a menší frekvence svateb tak zaručuje příjemnou a pohodou atmosféru. Stejně tak pan farář byl ochotný a tolerantní i k nám fotografům. Opět doporučujeme gratulace přímo v interiéru.

Skupinové foto:

Pro skupiny je mnohem obtížnější vybrat hezké místo, a tak v rámci určitého kompromisu jsme fotili přímo před kostelem a snažili se kompozičně zachránit, co se dá. Kostel je na mírném vyvýšeném kopečku, kolem něhož je komunikace, stávají zde auta atd. Řešením by snad bylo focení v místní zahradě.

V interiéru kostela by bylo možné fotit opravdu úzké skupinky tak do 3-5 osob.

Portrétní fotografie:

V tomto případě je nejlepší volit pak přejezd do jiné lokality. Chybí zde dostatek velkých stromů,

Jediný prostor je opravdu přímo před kostelem, kolem již komunikace.Pohled na krásně zdobený oltář.Celkovou skupinu jsme fotili přímo před Kostelem svatého Václava.Hlavní vstup do kostela, slavnostní chvíle začíná.Partnerské fotografie vytvořené v bezprostředním okolí kostela - zámecká Zde je vidět pohled směrem k východu. Prostoru pro pohyb je tu poskrovnu. Kostelík nenápadný z venku, ale s krásným mobiliářem uvnitř objektu.Díky menším rozměrům kostela, je tento snímek všeobsahující. Jak polibek, tak celý kostel.Prostor pro podpisy. I zde má kompozice svou dynamiku.Altánek v zahradě.

terén je rovinatý a v době poledního slunce ani nejlepší fotograf nezajistí vámi požadovanou kvalitu.

Kontakt: Úřad Nezamyslice; Tjabinova 111; Nezamyslice 798 26; Tel: 582 388 199