Olomoucký kraj - Jeseník - Klášterní kaple Panny Marie

Stavba v pseudorománském slohu, která byla kdysi velmi okázale zdobena. Bohužel v době socialismu došlo ke značné devastaci svatostánku a většina výzdoby tak vzala za své. Jsou zde často pořádány koncerty, svatby a jiné společenské akce. Interiér má prostou omítku bez větších ozdob. Přesto místo působí důstojně, zejména díky vnitřním arkádám a zdobenému stropu.

Svatební obřad:

Prostor kaple musí být přisvětlen uměle. Tato skutečnost je pak na fotografiích bohužel znát - barevný nádech fotografií, menší brilance barev, kontrastu apod. Pozitivem je možnost zaznamenat obřad i z patra vnitřní arkády, příjemné klima místa i v letních vedrech, dobrá akustika, vstřícný personál kaple atd. Za zmínku stojí i snadná komunikační dostupnost kaple pro vozidla a vozíčkáře.

Skupinové foto:

Osvědčil se nám prostor ze zadní strany, kde je nádvoří samotného kláštera. Neruší zde návštěvníci ani dopravní provoz.

Portrétní fotografie:

V samotné kapli je jen málo příležitostí pro partnerské focení. Tento záměr znesnadňuje jak umělé světlo, tak celková dispozice vnitřního prostoru, například úzký ochoz neumožňuje dostatečný odstup fotografa od modelu a model zase nemůže dosáhnout ideálního místa v rámci působení denní směrového světla. Také doplňky nijak zvlášť neprospívaly kvalitním fotografiím. Často jsou zde v patře výstavy výtvarných prací apod.

Kontaktní adresa: Kabourková Eliška; Tel.: 777 800 515

Pohled na hlavní vstup do kaple ze strany ulice.Strana vedlejšího vstupu do kostela, dále pak hlavní prostor kaple.Zde je již vidět větší podíl umělého světla na celkovém osvětlení hlavní lodě kaple.Z našeho pohledu velmi dynamicky povedený záběr. Zachycuje jak podpis, tak prostor.Pohled ze zadní strany na nádvoří kláštera. Vhodné pro skupinové focení.

Olomoucký kraj - Karlova Studánka - Lázně Karlova Studánka

Obec lázeňského typu postupně vybudovaná na místě, které kdysi patřilo řádu německých rytířů. Je zasazená do malebné přírody Jesenicka a pro svatbu je ideálním místem už jen proto, že zde vládne poklidná atmosféra.

Svatební obřad:

Fotili jsme zatím v krásné dřevostavbě, kde je restaurace a součástí tohoto úseku je i bazén a poskytování vodoléčby pro hosty lázní. I přes snahu personálu měl obřad některé nedostatky. Prostorově opravdu velmi malá „místnost“, která byla vytvořena přehrazením paravánem od navazující restaurace. Docházelo tak k rušení obřadu hosty, kteří si objednávali jídlo v restauraci hned vedle obřadu. Toto propojení proto považujeme spíše za nouzové, než za ideální a pro svatbu důstojné.

Skupinové foto:

Se skupinkami problém nebyl, v exteriérech obce byla spousta dispozičně zajímavých míst, kde se mohlo skupinové focení uspořádat.

Portrétní fotografie:

Zde se opět využívalo exteriérů a přírody. Pokud byste však chtěli i pár zajímavých interiérových fotografií, tak je potřeba předem vše pečlivě domluvit. Zkoušeli jsme takto fotit v jednom hotýlku a domluva narychlo nebyla vůbec jednoduchá.

Závěrem tedy doporučujeme Karlovu Studánku zejména pro ty, kteří mají rádi přírodu, lázeňskou poetiku, lidovou architekturu dřevostaveb a počítají s obřadem i celkovým focením spíše v exteriérech obce.

 

Nalevo hlavní vstup do restaurace a následně i do Typická zimní atmosféra Karlovy Studánky.Prostor po svatební obřad byl opravdu velmi omezený.Určitě i u tohoto snímku na vás dýchne lázeňská atmosféra.Nalevo východ z restaurace. Napravo pak jediný možný úhel záběru podpisů.V jiném lázeňském domě nám po dlouhém přemlouvání dovolili fotit na schodišti.Typicky Takové snímky byly vždy otázkou rychlosti a pohotovosti. V tak náročných klim. podmínkách.Ještě jedna fotografie pro dokreslení zimní atmosféry v Karlové Studánce.

Kontakt:

Karlova Studánka

tel: 554 772 025

Olomoucký kraj - Velké Losiny - Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel je renesanční stavbou a v rámci vesnic jde o největší kostel na Moravě, který je krásně zdobený štukovými ornamenty, zpěváckými tribunami, renesančními výplněmi oken a spousta obrazů od velmi známého malíře Handkeho. Postupně byl interiér zařízen barokním, rokokovým a klasicistním vybavením.

Svatební obřad:

Kolem kostela není bohužel nijak ideální terén pro „lepší“ fotografování. I prostor pro příjezd svatebních hostů je omezený. To vše však vynahrazuje interiér objektu: množství obrazů, dřevěných částí nábytku a stavebních prvků, velmi účelně dotváří celou atmosféru svatební ceremonie.

Moc hezky a v dostatečné míře zde působí přirozené denní světlo. Také prostor je přijatelně velký, tj. vhodný i pro větší svatbu. Pan farář byl velmi vstřícný. Mezi výhody započítáváme i možnost pořizovat záběry z vyššího patra - ochozu, kde mají možnost vstupu i svatební hosté.

Stejně tak koutek pro podpisy lze vhodně komponovat a zachytit tak majestátně i tento okamžik.

Závěrem doporučujeme domluvit se a panem farářem na detailech, vždy jsou například hezčí na sezení snoubenců taburetky, než obyčejné konferenční židle atd. To platí i pro svědky, kteří by měli sedět na stranách od snoubenců tak, aby nezakrývali pohled zezadu.

Skupinové foto:

Tady bychom se přimlouvali, s ohledem na okolí, k nafocení skupinek v interiéru kostela. V okolí stavby se opravdu téměř nenajde malebné místo pro střední a větší skupiny.

Portrétní fotografie:

Opět ideální je nafotit pár hezkých snímků přímo v kostele, následně se něco málo dá vyfotit i v exteriérech kolem objektu, ale

Pohled na největší vesnický kostel na Moravě.Učebnicový příklad celkového záběru - svíce v popředí, vyniká architektura i hosté.I přesto, že je kostel renesanční, tak byl vybaven barokním oltářem. Oltář z pohledu svatebního hosta. Místo pro podepisování.Opět celkové pohledy na interiér kostela.Pohled na novomanžele ze strany oddávajícího. V pozadí krásné varhany.Zde je krásně vidět, jak nenápadná lavice zvýrazní proporce pod objektivem fotoaparátu.V okolí jediné místo, které bylo vhodné pro nafocení tak velké skupiny.Lavička u kostela posloužila pro partnerské focení.Zde jsme využili zdobnosti kovaného plotu.

vhodnější je již dopředu si vyhlídnout nějaké prostorově členitější a zajímavější místo. Například zámecký park v Losinách.

Kontakt: Kostel sv. Jana Křtitele; Osvobození 788 15 Velké Losiny; pevná linka: 583 248 333

Obecní úřad Losiny; Rudé armády 321; 788 15 Velké Losiny; tel: 583 248 422 

Olomoucký kraj - Olomouc - Chrám Svatého Cyrila a Metoděje

Kostel neoklasicizující moderny. Jednoduchý exteriér a interiér kostela. Opravdu stavba působí moderně, jednoduše, základní tvary a rozložení prostoru jsou doplněny oblouky a účelově zařízenou výzdobou. Příjemně působí dřevěné tvarované lavice po stranách hlavní lodě kostela.

Svatební obřad:

Uvnitř budovy se mísí denní a umělé světlo, což není pro fytotechniku zrovna ideální. Akustika místnosti je příjemná. Prostor pro pohyb a výběr vhodných záběrů je vyhovující. S ohledem na menší zdobnost se nedá najít příliš překvapujících a atmosféru podtrhujících kompozic.

Skupinové foto:

Menší skupinky je ideální fotit v interiéru kostela, větší pak před budovou. V okolí samotném není příliš vhodných míst pro nafocení skupinek.

Portrétní fotografie:

Platí to, co bylo řečeno u skupin. Doporučujeme proto pro portrétní focení přesun do parku, zajímavých uliček města atd.

Kontakt:

Konvent karmelitánů
převor: P. Marian Masařík, O.Carm.
Cyrilometodějské náměstí 1
Olomouc – Hejčín
CZ - 779 00

telefon: +420 585 425 025, mobil: +420 775 970 461

Pohled na celý chrám a výstup novomanželů z Chrámu svatého Cyrila a Metoděje.Interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje je svým pojetím modernější.Vstupní ulička směřující k oltáři.Pohled na oltář.

Olomoucký kraj - Olomouc - Kostel svatého Václava

Jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v českých zemích. Výška hlavní věže je úctihodných sto metrů a snad i proto patří mezi dominantu Olomouce. Stejně tak i interiér kostela je novogotický, upravený koncem dvacátého století. Jedná se o sídelní kostel biskupa.

Svatební obřad:

Co k tomuto monumentu říct? Je to tak velký a úžasný palác, až se vám tají dech. Těžko to k něčemu přirovnávat, to se prostě musí vidět. Určitě je zde namístě, aby měl fotograf k dispozici opravdu širokou technickou základnu, a to jak širokoúhlých objektivů, tak portrétních. V prostorách není dostatek denního světla, avšak umělé nasvětlení je velmi dobře promyšlené a umožňuje tak vytvořit nádherné kompozice vycházející s hry světel, tvarů, zdobení, obrazů a vůbec všeho, co podtrhuje celkovou atmosféru.

Fotit zde, je vždycky čest a nenašli jsme v hlavním prostoru nějaké vážné pochybení ze strany příprav, dekorací, světla, průběhu obřadu apod. Fotograf má možnost se tvůrčím okem rozmáchnout a zajistit tak působivé zachycení daných okamžiků.

Dále se obecně doporučuje neparkovat přímo u katedrály, ale někde poblíž ve městě. Prostor před objektem je malý a sotva stačí na příjezd nevěsty a ženicha.

Skupinové foto:

Něco málo se vždy fotí přímo před katedrálou, zbytek skupin se fotí po pravé straně na travnatém prostranství, kde je i vhodné schodiště. Problém zde může být v případě poledního slunce, pak by bylo lepší se společně domluvit na jiném vhodnějším místě.

 

Celkový pohled na novogotický kostel svatého Václava.Vstup do hlavní lodě chrámu.Záběr asi z poloviny celkové délky kostela směrem k východu. Čekání na nevěstu.Pohled směrem k oltáři. Mohutnost lodě kostela vynikne oproti lidem kolem.Zde je vidět, jak tmavý kostel je. Téměř veškeré světlo je umělé.Pohled na novomanžele z pozice pana faráře. Kdesi v dáli světlo východu.Pohled na oltář.Boční pohled na snoubence, opět jsou krásně patrny dispoziční proporce kostela.Krásně řešené nasvětlení oltáře kostela.Slavnostní východ z kostela. Za novomanžely je vidět klenutí novogotického portálu.

Portrétní fotografie:

Opět zde není moc příležitostí pro vaše společné focení. Doporučujeme přejezd do olomouckého parku, domluvit si nějaký historický salonek apod. S tím, že by se fotilo přímo v katedrále, jsme se zatím nesetkali.

Kontakt: Dómský farní úřad; tel: 585 224 236