Olomoucký kraj - Jeseník - Klášterní kaple Panny Marie

Stavba v pseudorománském slohu, která byla kdysi velmi okázale zdobena. Bohužel v době socialismu došlo ke značné devastaci svatostánku a většina výzdoby tak vzala za své. Jsou zde často pořádány koncerty, svatby a jiné společenské akce. Interiér má prostou omítku bez větších ozdob. Přesto místo působí důstojně, zejména díky vnitřním arkádám a zdobenému stropu.

Svatební obřad:

Prostor kaple musí být přisvětlen uměle. Tato skutečnost je pak na fotografiích bohužel znát - barevný nádech fotografií, menší brilance barev, kontrastu apod. Pozitivem je možnost zaznamenat obřad i z patra vnitřní arkády, příjemné klima místa i v letních vedrech, dobrá akustika, vstřícný personál kaple atd. Za zmínku stojí i snadná komunikační dostupnost kaple pro vozidla a vozíčkáře.

Skupinové foto:

Osvědčil se nám prostor ze zadní strany, kde je nádvoří samotného kláštera. Neruší zde návštěvníci ani dopravní provoz.

Portrétní fotografie:

V samotné kapli je jen málo příležitostí pro partnerské focení. Tento záměr znesnadňuje jak umělé světlo, tak celková dispozice vnitřního prostoru, například úzký ochoz neumožňuje dostatečný odstup fotografa od modelu a model zase nemůže dosáhnout ideálního místa v rámci působení denní směrového světla. Také doplňky nijak zvlášť neprospívaly kvalitním fotografiím. Často jsou zde v patře výstavy výtvarných prací apod.

Kontaktní adresa: Kabourková Eliška; Tel.: 777 800 515

Pohled na hlavní vstup do kaple ze strany ulice.Strana vedlejšího vstupu do kostela, dále pak hlavní prostor kaple.Zde je již vidět větší podíl umělého světla na celkovém osvětlení hlavní lodě kaple.Z našeho pohledu velmi dynamicky povedený záběr. Zachycuje jak podpis, tak prostor.Pohled ze zadní strany na nádvoří kláštera. Vhodné pro skupinové focení.

Olomoucký kraj - Velké Losiny - Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel je renesanční stavbou a v rámci vesnic jde o největší kostel na Moravě, který je krásně zdobený štukovými ornamenty, zpěváckými tribunami, renesančními výplněmi oken a spousta obrazů od velmi známého malíře Handkeho. Postupně byl interiér zařízen barokním, rokokovým a klasicistním vybavením.

Svatební obřad:

Kolem kostela není bohužel nijak ideální terén pro „lepší“ fotografování. I prostor pro příjezd svatebních hostů je omezený. To vše však vynahrazuje interiér objektu: množství obrazů, dřevěných částí nábytku a stavebních prvků, velmi účelně dotváří celou atmosféru svatební ceremonie.

Moc hezky a v dostatečné míře zde působí přirozené denní světlo. Také prostor je přijatelně velký, tj. vhodný i pro větší svatbu. Pan farář byl velmi vstřícný. Mezi výhody započítáváme i možnost pořizovat záběry z vyššího patra - ochozu, kde mají možnost vstupu i svatební hosté.

Stejně tak koutek pro podpisy lze vhodně komponovat a zachytit tak majestátně i tento okamžik.

Závěrem doporučujeme domluvit se a panem farářem na detailech, vždy jsou například hezčí na sezení snoubenců taburetky, než obyčejné konferenční židle atd. To platí i pro svědky, kteří by měli sedět na stranách od snoubenců tak, aby nezakrývali pohled zezadu.

Skupinové foto:

Tady bychom se přimlouvali, s ohledem na okolí, k nafocení skupinek v interiéru kostela. V okolí stavby se opravdu téměř nenajde malebné místo pro střední a větší skupiny.

Portrétní fotografie:

Opět ideální je nafotit pár hezkých snímků přímo v kostele, následně se něco málo dá vyfotit i v exteriérech kolem objektu, ale

Pohled na největší vesnický kostel na Moravě.Učebnicový příklad celkového záběru - svíce v popředí, vyniká architektura i hosté.I přesto, že je kostel renesanční, tak byl vybaven barokním oltářem. Oltář z pohledu svatebního hosta. Místo pro podepisování.Opět celkové pohledy na interiér kostela.Pohled na novomanžele ze strany oddávajícího. V pozadí krásné varhany.Zde je krásně vidět, jak nenápadná lavice zvýrazní proporce pod objektivem fotoaparátu.V okolí jediné místo, které bylo vhodné pro nafocení tak velké skupiny.Lavička u kostela posloužila pro partnerské focení.Zde jsme využili zdobnosti kovaného plotu.

vhodnější je již dopředu si vyhlídnout nějaké prostorově členitější a zajímavější místo. Například zámecký park v Losinách.

Kontakt: Kostel sv. Jana Křtitele; Osvobození 788 15 Velké Losiny; pevná linka: 583 248 333

Obecní úřad Losiny; Rudé armády 321; 788 15 Velké Losiny; tel: 583 248 422 

Zlínský kraj - Bystřice pod Hostýnem - Zámek Bystřice pod Hostýnem

Z části renesanční z části klasicistní zámek. Obřady se často konají v tzv. „Svátečním sále“, který se pyšní výmalbou s motivy egyptské krajiny.

Svatební obřad:

Sváteční sál, ve kterém jsme měli možnost fotit obřad je velmi zajímavý. První zvláštností je zcela kruhový tvar prostoru, druhou je výše zmiňovaná výmalba s egyptskými motivy. Světlo je v místnosti dostačující, ikdyž kombinované s umělým osvětlením.

Velikostí odpovídá kapacitě menších a středních svateb a pro fotografa samotného je práce v prostoru vcelku přijatelná. Tento prostor má rozhodně co nabídnout, a proto bychom se nebáli zde svatbu doporučit.

Skupinové focení:

V okolí zámku jsme nenašli žádné vhodné místo. Nejsme si jistí, zda to bylo způsobeno stavebními úpravami nebo nedostupností parku pro civilní osoby.

Portrétní fotografie:

Stejné jako u skupinového focení.

Kontakt: Zámek Bystřice pod Hostýnem; Pod Platany 2; 768 61 Bystřice pod Hostýnem; Tel: 573 501 966, +420 573 501 901

Vjezd do zámeckého nádvoří. V okolí není moc příležitostí k focení.Pohled na Pohled ze strany svatebních hostů. Zde vynikají zejména egyptské motivy maleb.Myslíme, že v tomto případě by stůl mohl stát stranou. I když tento je velmi povedený.Opět podpisy pro stvrzení manželství.

Olomoucký kraj - Svatý Kopeček - Bazilika Navštívení Panny Marie

Jedná se o poutní barokní kostel, který je svou polohou, využitím a úrovní celkové zachovalosti naprosto výjimečný. Tato bazilika tak patří ke klenotům olomouckého kraje.

Svatební obřad:

Trochu problematické je parkování v případě hlavní sezóny, kdy se sejde opravdu spousta vozidel na tomto místě. V podzimních měsících není problém s průběhem a vše má více pohodovou atmosféru. Samotný obřad je pro fotografa určitě požitek, dá se najít spousta krásných záběrů, světelné podmínky jsou spíše lepší, je zde dostatek prostoru, pan farář už má spoustu zkušeností, takže fotit v této bazilice je zažitek.

Pár drobností by se ale přeci jen dalo vytknout. Častou chybkou je umístění obyčejných židliček pro svědky přímo za ženicha s nevěstou, tím se zakryje spousta pěkným pohledů pro fotografa. Dalším je právě úroveň rekvizit, jak židle, tak ubrusu na modlitební lavici. Tyto doplňky jsou oproti dokonalému ztvárnění kostela až příliš jednoduché a stylově se do prostředí příliš nehodí. Přitom jsou nejvíce na očích fotografa, protože jsou nejblíže snoubenců.

Gratulace doporučujeme přímo v kostele. Před budovou je totiž často dost velký zmatek. Lidé neví, kde stát, často se ještě přidruží cizí lidé, od kterých blahopřání může potěšit, ale dozajista vás i překvapí.

Skupinové foto:

Nejčastěji fotíme na schodišti před kostelem, doplňující skupinky pak dle počasí i ve stínu starých lip. Se skupinami není problém, jsou zde možnosti výškových stupňů, světlo jde většinou správným směrem atd. Jediný neduhem mohou být civilisté, kteří tu v době sezóny neustále přechází.

 

Schodiště vhodné pro skupinové fotografie. V pozadí pak bazilika na Svatém Kopečku.Můžete mít i limuzínu. V pozadí bazilika a dále lidé z předchozí svatby.Typická architektura baroka. Krásné prosvětlení a úžasné zdobné prvky kostela.Pohled směrem k hlavnímu oltáři. Ženich čekající na svou vyvolenou.Takových klidných záběrů bez lidí se dočkáte spíše v podzimním období.Zde velká pochovala panu faráři. Taburetky pro snoubence jsou dokonalé.Tento snímek byl pořízen na přání nevěsty. Chtěla vzpomínat na rodnou Hanou.

Portrétní fotografie:

Někdy je to možné, a proto se fotí něco málo i v samotném kostele. Dále je možné využít parkové zeleně. Na kopci však většinou nejsou ideální světelní podmínky, světlo je zde příliš ostré, ploché. Vhodnější je tedy vybrat jiné lokality v okolí.

 Kontakt:

Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem. Nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem.

Pan Bernard Slaboch; Tel: 777 742 177

Olomoucký kraj - Olomouc - Chrám Svatého Cyrila a Metoděje

Kostel neoklasicizující moderny. Jednoduchý exteriér a interiér kostela. Opravdu stavba působí moderně, jednoduše, základní tvary a rozložení prostoru jsou doplněny oblouky a účelově zařízenou výzdobou. Příjemně působí dřevěné tvarované lavice po stranách hlavní lodě kostela.

Svatební obřad:

Uvnitř budovy se mísí denní a umělé světlo, což není pro fytotechniku zrovna ideální. Akustika místnosti je příjemná. Prostor pro pohyb a výběr vhodných záběrů je vyhovující. S ohledem na menší zdobnost se nedá najít příliš překvapujících a atmosféru podtrhujících kompozic.

Skupinové foto:

Menší skupinky je ideální fotit v interiéru kostela, větší pak před budovou. V okolí samotném není příliš vhodných míst pro nafocení skupinek.

Portrétní fotografie:

Platí to, co bylo řečeno u skupin. Doporučujeme proto pro portrétní focení přesun do parku, zajímavých uliček města atd.

Kontakt:

Konvent karmelitánů
převor: P. Marian Masařík, O.Carm.
Cyrilometodějské náměstí 1
Olomouc – Hejčín
CZ - 779 00

telefon: +420 585 425 025, mobil: +420 775 970 461

Pohled na celý chrám a výstup novomanželů z Chrámu svatého Cyrila a Metoděje.Interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje je svým pojetím modernější.Vstupní ulička směřující k oltáři.Pohled na oltář.