Olomoucký kraj - Jeseník - Klášterní kaple Panny Marie

Stavba v pseudorománském slohu, která byla kdysi velmi okázale zdobena. Bohužel v době socialismu došlo ke značné devastaci svatostánku a většina výzdoby tak vzala za své. Jsou zde často pořádány koncerty, svatby a jiné společenské akce. Interiér má prostou omítku bez větších ozdob. Přesto místo působí důstojně, zejména díky vnitřním arkádám a zdobenému stropu.

Svatební obřad:

Prostor kaple musí být přisvětlen uměle. Tato skutečnost je pak na fotografiích bohužel znát - barevný nádech fotografií, menší brilance barev, kontrastu apod. Pozitivem je možnost zaznamenat obřad i z patra vnitřní arkády, příjemné klima místa i v letních vedrech, dobrá akustika, vstřícný personál kaple atd. Za zmínku stojí i snadná komunikační dostupnost kaple pro vozidla a vozíčkáře.

Skupinové foto:

Osvědčil se nám prostor ze zadní strany, kde je nádvoří samotného kláštera. Neruší zde návštěvníci ani dopravní provoz.

Portrétní fotografie:

V samotné kapli je jen málo příležitostí pro partnerské focení. Tento záměr znesnadňuje jak umělé světlo, tak celková dispozice vnitřního prostoru, například úzký ochoz neumožňuje dostatečný odstup fotografa od modelu a model zase nemůže dosáhnout ideálního místa v rámci působení denní směrového světla. Také doplňky nijak zvlášť neprospívaly kvalitním fotografiím. Často jsou zde v patře výstavy výtvarných prací apod.

Kontaktní adresa: Kabourková Eliška; Tel.: 777 800 515

Pohled na hlavní vstup do kaple ze strany ulice.Strana vedlejšího vstupu do kostela, dále pak hlavní prostor kaple.Zde je již vidět větší podíl umělého světla na celkovém osvětlení hlavní lodě kaple.Z našeho pohledu velmi dynamicky povedený záběr. Zachycuje jak podpis, tak prostor.Pohled ze zadní strany na nádvoří kláštera. Vhodné pro skupinové focení.