Olomoucký kraj - Nezamyslice - Kostel svatého Václava

Barokní kostelík ze začátku osmnáctého století.

Svatební obřad:

Za největší nevýhodu považujeme to, že hlavní loď kostela je vcelku dosti úzká. Je pak obtížné pořizovat záběry z boku, získat dostatečný odstup apod. Jinak je to velmi pěkné místo, jsou zde varhany, stěny natřeny v dobových barvách, zdobení štuky, vše doplněno o obrazy a velmi vkusně zařízený oltář. Nechyběla ani květinová výzdoba. Denní světlo je zde v přijatelné míře a menší frekvence svateb tak zaručuje příjemnou a pohodou atmosféru. Stejně tak pan farář byl ochotný a tolerantní i k nám fotografům. Opět doporučujeme gratulace přímo v interiéru.

Skupinové foto:

Pro skupiny je mnohem obtížnější vybrat hezké místo, a tak v rámci určitého kompromisu jsme fotili přímo před kostelem a snažili se kompozičně zachránit, co se dá. Kostel je na mírném vyvýšeném kopečku, kolem něhož je komunikace, stávají zde auta atd. Řešením by snad bylo focení v místní zahradě.

V interiéru kostela by bylo možné fotit opravdu úzké skupinky tak do 3-5 osob.

Portrétní fotografie:

V tomto případě je nejlepší volit pak přejezd do jiné lokality. Chybí zde dostatek velkých stromů,

Jediný prostor je opravdu přímo před kostelem, kolem již komunikace.Pohled na krásně zdobený oltář.Celkovou skupinu jsme fotili přímo před Kostelem svatého Václava.Hlavní vstup do kostela, slavnostní chvíle začíná.Partnerské fotografie vytvořené v bezprostředním okolí kostela - zámecká Zde je vidět pohled směrem k východu. Prostoru pro pohyb je tu poskrovnu. Kostelík nenápadný z venku, ale s krásným mobiliářem uvnitř objektu.Díky menším rozměrům kostela, je tento snímek všeobsahující. Jak polibek, tak celý kostel.Prostor pro podpisy. I zde má kompozice svou dynamiku.Altánek v zahradě.

terén je rovinatý a v době poledního slunce ani nejlepší fotograf nezajistí vámi požadovanou kvalitu.

Kontakt: Úřad Nezamyslice; Tjabinova 111; Nezamyslice 798 26; Tel: 582 388 199