Olomoucký kraj - Olomouc - Chrám Svatého Cyrila a Metoděje

Kostel neoklasicizující moderny. Jednoduchý exteriér a interiér kostela. Opravdu stavba působí moderně, jednoduše, základní tvary a rozložení prostoru jsou doplněny oblouky a účelově zařízenou výzdobou. Příjemně působí dřevěné tvarované lavice po stranách hlavní lodě kostela.

Svatební obřad:

Uvnitř budovy se mísí denní a umělé světlo, což není pro fytotechniku zrovna ideální. Akustika místnosti je příjemná. Prostor pro pohyb a výběr vhodných záběrů je vyhovující. S ohledem na menší zdobnost se nedá najít příliš překvapujících a atmosféru podtrhujících kompozic.

Skupinové foto:

Menší skupinky je ideální fotit v interiéru kostela, větší pak před budovou. V okolí samotném není příliš vhodných míst pro nafocení skupinek.

Portrétní fotografie:

Platí to, co bylo řečeno u skupin. Doporučujeme proto pro portrétní focení přesun do parku, zajímavých uliček města atd.

Kontakt:

Konvent karmelitánů
převor: P. Marian Masařík, O.Carm.
Cyrilometodějské náměstí 1
Olomouc – Hejčín
CZ - 779 00

telefon: +420 585 425 025, mobil: +420 775 970 461

Pohled na celý chrám a výstup novomanželů z Chrámu svatého Cyrila a Metoděje.Interiér kostela svatého Cyrila a Metoděje je svým pojetím modernější.Vstupní ulička směřující k oltáři.Pohled na oltář.