Olomoucký kraj - Šternberk - Městský úřad ve Šternberku

Oddací místnost na Městském úřadě ve Šternberku, která se nachází v prvním patře. Jedná se o základní dispoziční řešení ozdobené sloupovím a obrazy. Nábytek a další doplňky jsou stylové, neodpovídají však samotné architektuře objektu.

Svatební obřad:

Jedná se o základní, takové jednoduché provedení oddací místnosti. Mezi tím co jsme fotili, proto spadá tento prostor do základu a i mezi oddacími prostory jiných měst jde spíš o nižší třídu, co do provedení a celkového dojmu.

Je zvláštní, že i denní světlo, které většinou podpoří a pomůže, tak zrovna tady působí spíše rušivě. Není možné v oblasti světelné dynamiky najít lichotivý úhel pohledu. Celou práci se světlem a kompozicí pak bohužel zhoršuje i překlad se sloupovím, který láme odrazný blesk a sloupy v podstatě zavazí při kompozicích. Je to nakonec tak trochu nešťastné řešení, i když chápeme, že původně s dobrým úmyslem.

Mezi pozitiva bude určitě patřit cenová a dopravní dostupnost.

Skupinové foto:

Většinou se základní skupinky fotí přímo v oddací síni, popřípadě v prostoru před kostelem.

Portrétní fotografie:

Určitě doporučujeme zajet dle domluvy na vhodnou lokalita a tam focení upořádat. Ať už park, zahrada hradu, zajímavá zákoutí uliček ve městě, skalky a lesní pěšiny, prostor dětských houpaček v Dolním Žlebu atd.

 

Pohled na městský úřad ve Šternberku.Předprostor před obřadní síní. Poněkud menší, určený pro nejužší rodinu.Zde vidíte ukázku toho, co Z tohoto záběru je celá scéna ještě více patrná. Pohled na snoubence ze zadní strany.

Kontakt: Městský úřad Šternberk; Opavská 1; Matrika 1. Patro; Dagmar Šárniková - Tel: 585 086 551